Att bygga ett garage

Anledningen till att många väljer att bygga ett garage är för att slippa skrapa fram bilen från all snö och is under vintern. Att bygga ett garage själv kräver en del planering och kan vara tidskrävande. Men har man tid, beslutsamhet och medarbetare är det lättare än vad man först kan tro. Det allra första du måste göra är att bestämma om du vill bygga allt själv eller om du ska anlita ett par duktiga snickare till att hjälpa dig.

Vad krävs vid ett garagebygge?

Bygglov

Det första du måste ta reda på är ifall du behöver ett bygglov. Det sägs att byggnader under 25 kvadratmeter är bygglovsbefriade men du måste ändå göra en byggnadsanmälan. Det här kan din lokala byggnämnd hjälpa dig med.

Planering

Innan du kan börja bygga måste du ha en planering på hur garaget ska se ut, var det ska byggas och hur stort det ska vara. Det kan vara bra om du har planeringen klar innan du frågar om bygglov. Då blir det lättare för byggnadsnämnden att avgöra ifall du behöver ett bygglov eller inte.

Byggsats eller lösvirke

Det enklaste alternativet när du bygger garage själv är att köpa en byggsats. På så sätt behöver du inte lägga ner lika mycket planering på hur utformningen på garaget ska vara. Om du däremot har specifika önskemål kan det vara bättre att använda lösvirke. Även om du känner dig säker på hur du bygger garaget kan det vara bra att be om råd från erfarna snickare.

Kostnader

I samband med att du planerar ditt garage måste du självklart tänka på kostnaderna. Kostnaderna beror på garagets storlek, vilket material du väljer, bygglovsansökan, elanslutning, eventuell vattenanslutning, avlopp och uppvärmning.

För att sammanfatta grunderna om hur du bygger ditt garage måste du göra en planering, bestämma vilket material du ska använda, ansöka om lov vare sig du vill anlita någon till att bygga eller om du vill bygga själv.