Olika trä och byggvaror

Det är många gånger möjligt att använda samma sorts material till flera projekt. Här kan du läsa mer om just det. Byggvaror, träsorter och hur du på bästa sätt kan få byggmaterialen att passa in i olika typer av byggprojekt.